הרבה שאלות פתוחות ישנן בתקופה המורכבת שלנו. אך תשובות – פחות.
הרבה נעלמים, חוסר וודאות כללית. אבל לכל דבר – יש פיתרון!

בוא לא נכביר במילים מיותרות, פשוט תצפו בכתבה המלאה שערך ערוץ 13 עם יוני, המנכ"ל שלנו.


בטח תאהבו גם את אלה: